220

220. To The Lighthou


221

221. Adam Raised a C


222

222. Born to Run


press

Fan Fiction

Something Else - kapitola 12 - druhá část

- 1.5.2018 | RosieMac, [ 0 ]

Something Else - kapitola 12 - první část

- 21.2.2018 | RosieMac, [ 0 ]

Something Else - kapitola 11

- 27.5.2016 | RosieMac, [ 0 ]

Rozhovor

Rozhovor s Katherine Henson

Rozhovor s Katherine Henson

Katherine Henson je nyní již bývalá hlavní postava skupiny No Fate, která pracuje na projektu Terminator: Connor Chronicles. Rozhovor ... čtěte

Náhodný obrázek

Zajímavosti

Timeline
Magicbox o DVD TSCC a plánech na rok 2009

T-SHOP

Terminátor: Příběh Sáry Connorové: season 1 3DVD
První série s českými titulky.
Cena: 268 Kč
od: 22. 10. 2008

Terminátor: Příběh Sáry Connorové: season 2 6DVD
Druhá série s českými titulky.
Cena: 399 Kč
od: 10. 3. 2010

Terminator Salvation: Temný počátek
Krátký Machinima prequel k Terminator: Salvation
Cena: 199 Kč
od: 10. 03. 2010

Stastiky

press

Terminátor – příběh jednotky Zatracených (část 1.)

Terminátor – příběh jednotky Zatracených

0.

Pocházíme z budoucnosti. Z místa a času, kdy lidé mají pramálo naděje a žádné místo pro radost. Přicházíme z genocidní války, kdy jsme se my lidé stali ohroženým druhem a bojujeme o přežití. V této době již není člověk člověku nepřítelem, ale bratrem. Lidstvo je spojeno posledním bojem proti společnému nepříteli – Skynetu.

Vymíráme po tisících a noví se rodí poskrovnu. Nepřítel má nevyčerpatelné zásoby bojovníků a nám zbývá pouze beznaděj a přání rychlého konce v případě neúspěchu. Dny trávíme hluboko v podzemních krytech, schovaní jako krysy a modlící se k další noci. Po západu slunce někteří z nás opatrně vylézají z úkrytů. Hledají jídlo, vodu, potřeby prodlužující náš trpký život. A někteří, malá hrstka, vyráží na lov. Naším cílem není zvěř ani jiní lidé, náš cíl nemá srdce. Náš cíl je téměř dokonalý, postavený za jediným účelem, za účelem nás vyhledat a zničit. Náš cíl je Terminátor.

Nalezli jsme jedinou naději, jedinou šanci velikosti nepatrného plamínku z rozdrcené svíčky, pro vítězství v předem prohraném boji. Nalezli jsme způsob jak obelstít smrt a Skynet, jak změnit minulost, současnost a hlavně budoucnost. Nalezli jsme způsob jak cestovat časem.

Byli jsme posláni zpět. Celá jednotka. Kdo jiný by měl být vybrán než ti, kteří se nebojí smrti neboť jsou denně její součástí. Kdo jiný by měl být vybrán než ti nejobávanější a také neopovrhovanější. My, Lovci, jsme byli vybráni a slíbili jsme úkol splnit beze zbytku. Slíbili jsme změnit minulost, současnost a budoucnost, hlavně budoucnost.

V bojích s nepřítelem jsme přicházeli o polovinu jednotky, téměř v každém střetnutí. Přidávali se k nám jen ti nejtvrdší, ti kteří neměli již co ztratit. Říkalo se, že v naší jednotce přežívají jen prokletí, říkalo se, že žít v naší době bylo prokletím.

Když jsme vstoupili na Cestu, nenechali jsme si nic. Oblečení, zbraně, osobní věci ani cennosti. Zůstalo nám pouze jediné, vůle přežít. Jen vůle, disciplína a věrnost jednotce nám nedovolily nevstoupit na Cestu. Když jsme se vynořili v minulosti, ztratili jsme čtyři muže. Vynořili se s námi, nazí jako my, ale mrtví. Netruchlili jsme pro ně, měli jsme štěstí. Tentokrát nás většina přežila. Zůstalo nás osm.

Vydali jsme se na Lov.

„Sebastian Cole, Bojový deník sv.1"

I.

Odpadní jáma byla na dva palce ode dna zaplněna kalnou břečkou dešťové vody promíchané se směskou drobného odpadu pochybného původu. U stěny jámy, na navršené hromadě skládající se z rozbitého nákupního košíku, promočené matrace a velké cedule, seděl shrbený muž. Levou nohu měl po kotník ponořenou v kalné vodě a pravou, obutou ve vojenské botě, se opíral o ceduli v místě kde končil neuměle načmáraný nápis LAX.

Přemýšlel, proč si vždy nacházel tak odpudivá a osamělá místa. Možná proto, že jen na takových místech mohl přemýšlet o minulosti, o čase, který nastane za pár let. Taková místa mu připomínala jeho život, prostředí, kde žil. Něco vzdáleně podobného domovu.

Vytáhl z pouzdra na stehně dlouhý nůž s ozubenou čepelí. Jednoduchým pohybem přiložil čepel kolmo k předloktí ruky, které měl opřené o stehno pravé nohy. Pomalu přejel ostřím nože přes předloktí. Rozevřela se rána a přes kůži začala zvolna stékat rudá krev. Pozoroval hbité kapky kterak se valí přes okraj paže a dopadají do odpadní vody. Jedna za druhou.

V boji se Skynetem hojně umírali, jeden za druhým. Než přišel John Connor a sjednotil je. Nevznikl klid ani pořádek, nezbavili se chaosu, osamocené skupiny získaly vedení a jeden mozek, který tvořil strategii. John Connor jim dal možnost výběru. Ale nespasil je. Navzdory všem očekáváním, navzdory všem přáním, je nezbavil hladu, špíny, nemocí a smrti. John Connor vytvořil jejich jednotku, mohl by být jedním z nich, kdyby chtěl, kdyby mohl. Ale na rozdíl od nich byl John Connor předurčeným vůdcem. Když už ho neuznávali ze spousty důvodů, uznávali ho jako legendu. Psané záznamy z minulosti ho uváděly, dopisy a zprávy od jedinců vyslaných zpět časem, aby ho chránili. Tyto zprávy, deníky a záznamy potvrdily Johna Connora jako vůdce, když lidé váhali, zda ho přijmout. Mnoho z nich pokládalo jako snazší možnost lehnout si a čekat na smrt. A z těchto se rekrutovali i zrádci. Šedí. Barva stínu ze skutečného člověka. Lidé ochotni udělat cokoliv pro přežití, lidé spolupracující se Skynetem, lidé zrazující zbytky lidí.

Posunul čepel o palec od rány směrem k lokti a řízl do ruky podruhé. Druhá rána se otevřela stejně rychle jako první, podobná jí jako dvojčeti. John Connor je stvořil jako jednotku ukazující sílu, odhodlání, věrnost a povinnost. Nikdy necouvli před úkolem, nikdy nezaváhali a vždy poslechli rozkaz. Původně byli leskem na hromadě prachu a shnilého masa. Ale ani John Connor nedokázal zachránit vše. Skynet měl neomezené množství svých kovových vojáků a zrádců z řad lidí přibývalo. Z mladého, energického vůdce se stal unavený a starostmi zavalený muž, kterého jeho úděl málem zavalil.

Jednotka již nebyla leskem, ale spíše bídou a zapomněním. Míra úmrtí dosahovala téměř na každé akci více jak polovinu daného stavu jednotky. Schopní mrtví byli nahrazování méně schopnými živými. Zůstávalo čím dál méně z původní myšlenky, čím dál méně z původních oddaných.

Zbyl jim jediný úkol, na který se soustředili. Lov. Lovili Terminátory všeho druhu. Humanoidní, s pásy, s křídly, maskované za psy, bez ohledu na označení, typ nebo číslo. Zlepšovali se, stávali se z nich specialisté. Zjistili, kdy vycházet ven, jak se maskovat, kam je zasáhnout, aby je nejrychleji zneškodnili. Věděli, že Skynet vydal příkaz na jejich lov. Členové jednotky se dostali na černou listinu, na prioritu jedna pro likvidaci. V chápání příkazu Skynetu a v jeho komplexním plánu plnili Terminátoři příkaz důkladně. Vojáci jednotky začali být vykazováni z úkrytů a bunkrů. Ostatní se báli, oprávněně, že jednotka přivede zkázu. Vyháněli je. Skynet vyvinul neobyčejnou vytrvalost v likvidaci členů jednotky. Stali se Zatracenými. Mezi svými.

Třetí řez byl na milimetr přesně vzdálen od druhého jako druhý od prvního. Nyní již do vody krev stékala skrze velké husté kapky spojující se z malých potůčků krve na předloktí. Stále se zaujetím pozoroval čeření hladiny špinavé vody. Naslouchal tomu zvuku, kdy se tekutina krve střetla s tekutinou na dně nádrže.

Zrádci. Bylo jich více než čekali vzhledem k plánu Skynetu. Prodávali své bratry, sestry, rodiče. Za jídlo, trochu slunečního světla, oddálení smrti. Ti byli na seznamu hned za Terminátory. Jejich Lov byl mnohdy složitější. Schovávali se mimo ostatní, mnohdy je skrýval samotný Skynet. Jednou jich dokonce objevili celý bunkr, žili jako komunita. Jako krysy. Popravovali je v tichosti, v ústraní. John Connor si nepřál veřejné exekuce. Nechtěl, aby zešedlo více barev. Skynet dokázal Šedé plně využít a jak sestrojil stroj na cestování, posílal ty nejužitečnější do minulosti, aby mu pomáhali a sloužili i tam.

A proto i oni byli tady. Aby ulovili co nejvíc Terminátorů, co nejvíc Šedých. Zbytek jejich jednotky. Osm mužů.

Zastrčil nůž do pouzdra. První řezná rána se již začala zavírat. Okraje se pomaličku sbližovaly, až se dotkly a spojily. Vznikla rudá jizva, která bledla až do ztracena. Ušklíbl se. Hojil se pomaleji než dříve. Něco se dělo a celý proces se zpomaloval. Nevěděl co to bylo, ani co to způsobilo. Druhá rána se uzavřela a zmizela a třetí ji následovala. Zvedl předloktí na úroveň očí. Po řezech ani památka krom zasychající krve na kůži. Hrábl levou rukou do špinavé vody a několikrát si opláchl zakrvácené předloktí. Červenou barvu nahradila nahnědlá.

Zaslechl zvuk šplouchnutí. Odrazil se od desky a otočil se. Na okraji jámy stál vysoký černovlasý muž oblečený do sportovního saka se záplatami na loktech. Usmíval se.

„Sebastiane," pozdravil ho. Jmenoval se William James a byl velitelem toho, co zbylo ze Zatracených.

„Jak dlouho tu jsi?" zeptal se opatrně Sebastian.

William se zase usmál a natáhl ruku.

„Pojď, ostatní už taky přicházejí."

Sebastian došel k okraji jámy. Uchopil nabízenou ruku za předloktí a vyšvihl se s pomocí přes okraj odpadní jámy. Na okamžik stáli proti sobě. William Sebastiana pustil jako první a sešli pod jámu na betonový plácek pokrytý barvami a znaky některého místního gangu. Sebastian zavřel oči, zvrátil hlavu mírně vzad a nastavil obličej slunci. Objevil první příjemnou věc po dlouhé době. Dotyk slunečních paprsků, tak vzácných a pro něj tak dlouho nedostupných. A potom je vycítil.

komentáře [ 17 ]
TSCC.cz 11.2.2008

Komentáře

Saffer
vojtakoubik@gmail.com[ 1 ] Saffer (18:32 11.02.2009)

So far, So good... :-)

Václav Sedlář
vss89@seznam.cz[ 2 ] Václav Sedlář (23:03 11.02.2009)

Hmm, hezky převyprávěné události z tscc.
Ale pochvala za práci.:-)

Grez
grez@seznam.cz[ 3 ] Grez (15:31 12.02.2009)

[2] Ona byla v TSCC popisována nějaká jednotka zatracených? :?:

Saffer
vojtakoubik@gmail.com[ 4 ] Saffer (16:07 12.02.2009)

Václav Sedlář: Chtělo by to prvně přečíst, dneska jsi trochu přestřelil.

Chrochtal
chrochtal@gmail.com[ 5 ] Chrochtal (16:15 12.02.2009)

Vasku, kritika je fajn a my ji radi prijimame. Nicmene musi byt vecna a konstruktivni. Ta tva je absolutne o nicem. Nicmene, pokud mas sam lepsi Fan Fiction, radi ti ji zverejnime take.

Václav Sedlář
vss89@seznam.cz[ 6 ] Václav Sedlář (20:46 12.02.2009)

Ok,možná jsem to trochu přehnal-samozřejmě že je to dobře napsané a nemyslel jsem tím něco špatného. Myslel jsem tím to, že jsem v tom poznal hodně podobností/událostí z TSCC. Nechtěl jsem tím nikoho urazit/naštvat. OK?

Chrochtal
chrochtal@gmail.com[ 7 ] Chrochtal (21:20 12.02.2009)

Vasku, nikoho jsi neurazil, ani jsi se nedotkl :) ale tahle tva komunikace je u tebe tak trochu pravidlem :-D kazdopadne, pokud mas nejakou svou tvorbu, posli mi to na mail a radi ti to zverejnime.

Václav Sedlář
vss89@seznam.cz[ 8 ] Václav Sedlář (21:30 12.02.2009)

Momentálně nic nemám, ale teď jsi mě trochu naťuk-že bych nějakej takovej příběh související s tscc naspal do maturitní písemky (slohu).

jaranan
jaranan@seznam.cz[ 9 ] jaranan (12:33 16.02.2009)

Určitě m
chci daalší pokračování,máš můj obdiv a Bůh ví proč se mi ten Terminator líbí , i tento parádní příběh má něco do sebe.Je dobře že jsem si myslel že se jedná pouze o kousek čeho-si(myslel jsem že pořezaný muž je letama a trápením zničený právě John Connor), ale moc jsi mě potěšil že budou i dalšá díky moc a hlavně dalšíííí... Jaranan

Hiro
durahan@seznam.cz[ 10 ] Hiro (21:02 18.02.2009)

dobré

Never
LukasBrindzak@email.cz[ 11 ] Never (01:34 20.02.2009)

Velice dobře napsané. Ten kdo to psal má určitě talent!!
Jen tak dál .

Never
LukasBrindzak@email.cz[ 12 ] Never (01:38 20.02.2009)

ale nebyl bych to ja kdybych si netrkl :D ....My, Lovci, jsme byli vybráni a slíbili jsme úkol splnit beze zbytku. Slíbili jsme změnit minulost, současnost a budoucnost, hlavně budoucnost.... to hlavně budoucnost ber tomu te dramatičnost ale jinak velice povedené...

GuSS
guss12@azet.sk[ 13 ] GuSS (14:20 2.03.2009)

Veľmi zaujímavý štýl. Obdivujem ľudí, ktorí vedia tak metaforicky viesť príbeh...

GuSS
guss12@azet.sk[ 14 ] GuSS (14:24 2.03.2009)

Tak isto píšem príbeh Terminátor, viac menej mením, v ňom to čo sa my v seriály nepáčilo kombinujúc do neho tretí filmový diel, spoločne s nejakými pridanými prvkami o Alison Young a Derekovi Reesovi z budúcnosti...

© 2007 - 2019 TSCC.cz team